Saturday, December 24, 2011

Pokemon Ruby Destiny Reign Of Legends Final (GBA)

đây là một game thể loại đánh theo lượt rất hay và có thể bắt các con pokemon.các bạn nên down game này về chơi thử.
download Pokemon Ruby Destiny Reign Of Legends Final (GBA) 
pass giải nén: game4all.tk
screenshots Pokemon Ruby Destiny Reign Of Legends Final (GBA)
reignlegends011 Pokemon Ruby Destiny Reign Of Legends Final (GBA)reignlegends023 Pokemon Ruby Destiny Reign Of Legends Final (GBA)
garchomp Pokemon Ruby Destiny Reign Of Legends Final (GBA)
hoohm Pokemon Ruby Destiny Reign Of Legends Final (GBA)
redice Pokemon Ruby Destiny Reign Of Legends Final (GBA)
reignlegends04 Pokemon Ruby Destiny Reign Of Legends Final (GBA)

0 nhận xét: